Registratie levenloos geboren kind mogelijk

Vanaf 3 februari 2019 kan de geboorte van een kind dat dood ter wereld is gekomen officieel worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen het bevolkingsregister. Voorheen was dat niet mogelijk.

Door de wetswijziging kunnen alle geboortes van doodgeboren kinderen worden aangegeven, ongeacht de duur van de zwangerschap. De wet werkt met terugwerkende kracht. Ook kinderen, die jaren geleden levenloos ter wereld kwamen, kunnen alsnog worden ingeschreven.

Voor veel ouders van een levenloos geboren kind kan dit eindelijk erkenning inhouden.