Dementie-vriendelijke uitvaart

"Mijn moeder heeft een vorm van dementie en nu is mijn vader plotseling overleden. Vertellen we haar dat hij is overleden? Laten we haar afscheid nemen en kan ze mee naar de uitvaart?” Dit zijn vragen die de kinderen dan hebben.

Er is alle reden om de nabestaande met dementie op een zo goed mogelijke manier afscheid te laten nemen en bij de uitvaart te betrekken.

In Gelderland wonen momenteel 34.000 mensen met een vorm van dementie. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. In de gemeente Renkum zijn er in 2025 bijna 1000 mensen met dementie, is de verwachting, in de gemeente Wageningen 650 en in de gemeente Arnhem 2200. Eén op de vijf mensen wordt geconfronteerd met dementie en steeds meer zal dementie deel gaan uitmaken van het leven van alledag. Dit betekent dat bij uitvaarten steeds vaker een nabestaande met dementie in beeld komt.

Dementievriendelijke uitvaart

Zoals iedere nabestaande kan ook een persoon met dementie persoonlijk afscheid nemen en bij de uitvaart betrokken worden. Dit voorkomt onnodig verdriet.
Luisterend naar de wensen en zorgen van de familieleden zoeken we samen naar de mogelijkheden hiervoor. Dit hoeft niet bij de gehele uitvaart te zijn, dan kan ook bij specifiek gekozen onderdelen.
De naaste met dementie staat niet centraal, maar er is wel speciale aandacht om deze persoon zoveel als mogelijk en wenselijk te betrekken bij het afscheid en/of de uitvaart.

In samenwerking met Alzheimer Nederland is er een training voor uitvaartbegeleiders ontwikkeld, deze is bekroond met het etiket “Samen dementievriendelijk”. Deze training heb ik recent met het certificaat “Dementievriendelijke uitvaartverzorger” afgerond.

De opgedane kennis en vaardigheden zet ik nu in voor een dementievriendelijke uitvaart. Wilt u meer weten over dementievriendelijke uitvaartzorg, neemt u dan gerust contact op.