Erna Baltussen Uitvaartbegeleiding: een kleinschalige onderneming waar aandacht en kwaliteit vanzelfsprekend zijn.

Contact

Afscheid met aandacht

Een overlijden melden

Voor het melden van een overlijden kunt u mij dag en nacht bereiken op telefoonnummer 06 - 21 93 31 80

Het overlijden van een dierbare is een zeer ingrijpende ervaring. Goed afscheid nemen helpt in het verder kunnen leven met dit verlies. Het is daarom belangrijk dat dit afscheid plaatsvindt op een manier, die recht doet aan de overledene en die voor u als naasten waardevol is.

Wat passend en waardevol is, is voor elk afscheid anders, want iedere persoon is uniek. Het is de uitdaging om daar in de dagen na het overlijden samen invulling aan te geven. Bij dit proces kan ik als uitvaartbegeleider u ondersteunen en in deze moeilijke dagen terzijde staan.

Regio

Erna Baltussen Uitvaartbegeleiding verzorgt uitvaarten in de regio Midden-Gelderland. Wij regelen crematies en begrafenissen in onder andere: Heelsum, Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen, Bennekom, Arnhem, Heteren, Driel en omliggende plaatsen. Neemt u gerust contact op als uw woonplaats er niet bij staat.

Registratie levenloos geboren kind in BRP mogelijk

Vanaf 3 februari 2019 kan de geboorte van een kind dat dood ter wereld is gekomen officieel worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen het bevolkingsregister. Voorheen was dat niet mogelijk.

Door de wetswijziging kunnen alle geboortes van doodgeboren kinderen worden aangegeven, ongeacht de duur van de zwangerschap. De wet werkt met terugwerkende kracht. Ook kinderen, die jaren geleden levenloos ter wereld kwamen, kunnen alsnog worden ingeschreven.

Voor veel ouders van een levenloos geboren kind kan dit eindelijk erkenning inhouden.

Kinderen

In veel overlijdenssituaties zijn in de directe kring van naasten ook kinderen of kleinkinderen aanwezig.

Voorbereid zijn

Heeft u al eens over uw eigen uitvaart nagedacht? Weet u de wensen van uw partner of uw ouder(s) op dit terrein?

Cremeren en (natuur) begraven

De keuze voor cremeren of begraven na overlijden is zeer persoonlijk.

Van diverse families heb ik spontaan een reactie gekregen.

Ik ben heel dankbaar voor hoe we haar afscheid met elkaar vormgegeven hebben, hoe iedereen heeft bijgedragen, hoe goed het bij haar paste, hoeveel betekenisvolle inhoud het bevatte en hoe rustig het allemaal verliep.
In deze woelige dagen, waarin je veel dingen maar één keer kunt doen, heb ik Erna's support, deskundigheid, meedenkendheid, piëteit, empathie en structurerend en organisatorisch vermogen, enorm gewaardeerd. Dat alles is mij enorm tot steun geweest.

Ik heb al verschillende keren ervaren hoe belangrijk het laatste afscheid is. Je kan het niet meer overdoen. Als er dan iemand is die je inzichten en praktische hulp aanreikt en tegelijkertijd jouw intimiteit respecteert, geeft dat een heel tevreden gevoel. Erna, ik dank je dan ook voor al je goede zorgen, je juiste balans tussen betrokkenheid en leiding geven.